Saxliftar

Saxliftar är ett säkert sätt att lyfta arbetare och last rakt uppåt till en arbetshöjd på drygt 18 meter.

Allt inom personliftar