Beställningsvillkor för höjdliftar

 •  Allmänna avtalsvillkor: INFRA09 och Tekniska Handelns villkor för maskinuthyrning 2016, Allmänna villkor för uthyrning av höjdliftar 01.10.2021.
 • Om Beställaren förbinder sig att i första hand anlita Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy för alla arbeten med höjdlift, förbinder sig Jalo & Jalo att tillhandahålla beställda eller i övrigt lämpliga liftar för arbetet inom den överenskomna leveranstiden.
 • Inställning av beställningen efter kl. 13.00 dagen innan ger Uthyraren rätt att fakturera för två (2 h) timmar enligt timpriset för den beställda maskinen. Inställning samma dag ger Uthyraren rätt att fakturera för fyra (4 h) timmar enligt timpriset för den beställda maskinen.
 • Beställaren ansvarar för lyftplatsernas bärighet och säkerhet.
 • Inkvarteringskostnader vid arbeten som sker utanför våra verksamhetsorter faktureras separat av Beställaren. Våra verksamhetsorter är Åbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Jyväskylä och Kuopio.
 • Inkvartering vid arbeten med HLA-liftarna Bronto 90 och 104 samt underbroliftar utanför deras fasta stationeringsorter (HLA-liftar Åbo eller Helsingfors, underbroliftar Åbo) arrangeras av Beställaren eller faktureras av Beställaren enligt faktiska kostnader.
 • Om arbetet pågår i mer än en vecka tas kostnader för personalrotation ut av Beställaren. Förarnas resekostnader över veckoslut (tåg-, buss- eller flygbiljetter) faktureras av Beställaren enligt faktiska kostnader.
 • Transport för föraren mellan byggplatsen och inkvarteringsplatsen arrangeras av Beställaren.
 • Transport för föraren till tåg-/busstationen eller flygplatsen i slutet av arbetsveckan arrangeras av Beställaren.
 • Alternativt kan föraren ha hyrbil, antingen arrangerad av Beställaren eller med fakturering enligt faktiska kostnader.
 • Tillstånd för gatuarbeten inklusive trafikarrangemang faktureras av Beställaren. Vi kan ta hand om tillstånd för gatuarbeten och nödvändiga avspärrningar.
 • Betalningsvillkoret är enligt avtal eller 14 dagar netto med dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.
 • Våra priser anges exklusive moms.
 • Långvariga projekt genomförs enligt separata förhandlingar.
 • Uppgifter får inte överlämnas till tredje parter utan tillstånd från Jalo & Jalo Oy.