Tietosuojaseloste

Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy

Rekisterinpitäjä

Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy
Hitsarinkatu 4, 20360 Turku,
y-tunnus 1523771-3
[email protected]

www.jalojalo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Sami Jalo
Hitsarinkatu 4, 20360 Turku
+358 50 527 7113
[email protected]

Rekisterin nimi

Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy:n asiakasrekisteri sekä potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden, potentiaalisten asiakkuuksien ja muiden yhteyksien hoitaminen ja kehittäminen, viestintä ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • yrityksen nimi ja yhteystiedot (käynti- ja laskutusosoite, puhelinnumero ja www-osoite) sekä laskutukseen liittyvät tiedot
  • yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä titteli tai asema organisaatiossa

Evästeet

Nettisivuilla käytetään evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Käyttäjäseuranta

Nettisivuilla on Leadoon käyttäjäseuranta, jonka avulla seurataan käyttäjien liikkumista sivustolla. Käyttäjäseurannasta saatava data yhdistyy käyttäjätietoihin, joita kerätään esimerkiksi chat-keskustelujen kautta. Leadoon seuranta hyödyntää eTag- eli entiteettitunnisteita, joihin pätevät samat lainalaisuudet kuin evästeisiin, mutta teknisesti eTag-seuranta eroaa evästepohjaisesta seurannasta. Leadoon käyttäjäseurannan voi lopettaa tyhjentämällä selaimen välimuistin käynnin jälkeen.

Leadoo Marketing Technologies Ltd tietosuojeseloste (englanniksi)
Lisätietoja Leadoon käyttäjäseurannasta (englanniksi)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisterissä olevista yrityksistä tai yhteyshenkilöiltä, www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle vain laskutusta, sähköisten asiakaskirjeiden tai muun materiaalin lähettämistä varten. Tällöin tietosuojasta sovitaan sopimuksin.

Tietojen siirtäminen EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. Tietoverkot ja laitteistot on suojattu asianmukaisesti muun muassa palomuureilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, pyytää korjausta virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä pyytää tietojen poistamista. Yhteydenotot näitä pyyntöjä koskien tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina ensimmäisessä kohdassa mainittuun osoitteeseen.